•  

Takskydd

sotareTakskyddet är inte bara till för sotare, takskyddet har två funktioner. Den främsta är att förebygga olyckor för den som går eller arbetare på taket oavsett ärendet. Den andra är att skydda taket i sig så att takbeläggningsmaterial inte skadas när taket beträds.(sotare)

Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.

Vilka skyddsanordningar ditt tak ska ha kan du få information om i Boverkets Rapport 2000:1
''Säkerhet på tak''.

Vi arbetar med detta ute på "fältet" och är sakkunniga i taksäkerhet och vi har genomgått taksäkerhetskommitténs utbildning för att besikta taksäkerheten.
Kontakta oss gärna för en översyn av Erat takskydd.

Läs mer om taksäkerhet på www.taksäkerhet.se.

En bildframställning över BBR: 8:24 Taksäkerhet - (15MB - Stor)

En bildframställning över BBR: 8:24 Taksäkerhet Villa - (1.2MB)

sotare