Sotning - Syfte

Med sotning avses i lagens mening att vi rensar bort brandfarliga beläggningar i bland annat eldstäder, rökkanaler och imkanaler (ventilationskanaler från större kök), i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.

Förutom att minska risken för brand medför regelbunden sotning av eldstäder en högre verkningsgrad och ger därgenom mindre mängd miljöfarliga utsläpp.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.
Ansvaret för rengöring av imkanalen i bostadshus ligger på fastighetsägaren.