Sotning - Genomförande

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna alternativt matoset passerar rengörs.

Genom att rensa bort beläggningar av sot och tjära i rökkanalerna främst orsakade av eldning med olja eller fasta bränslen samt att rensa bort beläggningar i imkanaler från restauranger, minskas risken för brand och brandspridning.

Personal som självständigt utför rengöring har erforderlig yrkesutbildning eller arbetar under sakkunnig ledning.
Vi utför rengöringen med varsamhet och omtanke så att skada eller onödig olägenhet inte uppstår

Metoderna varierar från att använda konventionella sotarverktyg som vi fortfarande delvis tillverkar själva till att använda den senaste tekniska utrustningen. Vi fortbildar oss kontinuerligt och är inovativa vilket medför att vi söker den optimala rensningsmetoden för varje unikt objekt.