OVK - Frister

OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilationssystemet är. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs enligt gällande frister i hela kommunen

Tidsfrister OVK efter 1 juli 2009
Skolor, dagis etc: 3 år
Flerbostadshus, kontor med mekanisk till och frånluftsystem: 3 år
Flerbostadshus, kontor med frånluftsfläktsystem: 6 år
Flerbostadshus, kontor med självdrag: 6 år