OVK Ventilation

ventilation

OVK är en lagstadgad besiktning som avser att hela ventilationssystemet i fastigheten kontrolleras så att den uppfyller sin ursprungliga funktion.

Skfm Lars Sundström AB har alltid jobbat med ventilation. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa, men ingen självklarhet! När den väl motiverade lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) antogs 1991 så föll det sig naturligt för oss att utveckla denna tjänst. Vi har certifierade besiktningsmän för att kunna erbjuder besiktningar på alla nivåer avseende ventilationssystem i enfamiljs och flerbostadshus som komplement för våra kunder med en långsiktig relation som mål.

Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Men god ventilation är heller ingen självklarhet. Ventilationssystem måste vara rätt utformade och väl underhållna.