•  

Miljöpolicy

Skfm Lars Sundström strävar efter att vår verksamhet skall ha minsta möjliga miljöpåverkan, genom att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi följer aktuell miljölagstiftning och är certifierade enligt ledningssystem ISO 14001:2004. Vi har tagit fram vår miljöpolicy genom ett aktivt deltagande av samtliga medarbetare i samförstånd.