Brandskyddskontroll

brandskyddskontrollVi utför på uppdrag av StorStockholms Brandförsvar den lagstadgade brandskyddskontrollen på Östermalm, Vasastan, Norrmalm, Södermalm, Gamla Stan, Kungsholmen och Essinge öarna. Mer info finns på Storstockholms brandförsvars hemsida

Förr var sotning och brandskyddskontroll ett begrepp. Numera skiljer man begreppen åt och särskiljer då brandskyddskontrollen från rengöringen (sotningen). Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor stadgar att kommunen ska svara för brandskyddskontrollen och att utbildade skorstensfejartekniker/-ingenjörer skall utföra den.

Lagen kopplar på ett entydigt sätt ihop tre skilda kategorier; kommunala beslutsfattare, fastighetägare (brukare) och skorstensfejare i ett gemensamt ansvar för brandskyddskontrollen. (brandskyddskontroll)

Tre parter med ett gemensamt mål; att se till att risken för eldstadsrelaterade bränder hålls på en så låg nivå som möjligt.