Brandskyddskontroll

brandskyddskontrollVi utför på uppdrag av StorStockholms Brandförsvar den lagstadgade brandskyddskontrollen på Östermalm, Kungsholmen, Bromma samt i Västerort.

Förr var sotning och brandskyddskontroll ett begrepp. Numera skiljer man begreppen åt och särskiljer då brandskyddskontrollen från rengöringen (sotningen). Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor stadgar att kommunen ska svara för brandskyddskontrollen och att utbildade skorstensfejartekniker/-ingenjörer skall utföra den.

Lagen kopplar på ett entydigt sätt ihop tre skilda kategorier; kommunala beslutsfattare, fastighetägare (brukare) och skorstensfejare i ett gemensamt ansvar för brandskyddskontrollen. (brandskyddskontroll)

Tre parter med ett gemensamt mål; att se till att risken för eldstadsrelaterade bränder hålls på en så låg nivå som möjligt.