Brandskyddskontroll - Taxa

Kommunen har rätt att ta betalt för brandskyddskontrollen. Taxan fastställs av kommunen. I Storstockholm bestäms taxorna genom upphandling i konkurrens. En fråga som regelbundet väcks, och då den behandlas rättsligt alltid besvaras på liknande sätt, är vem som har det yttersta betalningsansvaret för den föreskrivna brandskyddskontrollen. I ett antal domar som utfärdats har fastighetsägarens betalningsansvar för den föreskrivna kontrollen fastslagits. Det gäller även då fastighetsägaren och brukaren har ett internt avtal som ålägger hyresgästen att betala för brandskyddskontrollen.