Brandskyddskontroll - Genomförande

Brandskyddskontrollen skall huvudsakligen utföras okulärt.

Den okulära kontrollen innebär i många fall att tekniska hjälpmedel i form av inspektionskamera, provtrycknings aggregat, läckagemätnings utrustning, temperaturmätare ect. kan komma att användas, för att kontrollen skall kunna utföras på ett tillfredställande sätt.

Kontrollen skall dokumenteras i ett protokoll, som överlämnas till fastighetsägaren. Av protokollet skall det framgå vad som har kontrollerats, vilka provningar eller mätningar som gjorts samt resultatet av dessa.