Brandskyddskontroll - Frister

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hanterar frågor om bla brandskyddskontroll.

MSB är en expertmyndighet på bla brandskydd och arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.
Myndigheten har en normgivande verksamhet med stöd i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Denna normgivning innebär att dom skall ta fram föreskrifter och allmäna råd som riktar sig till både enskilda och myndigheter samt ge ut regler och frister däromkring.

Storstockholms brandförsvar ansvarar för att fastställda frister avseende brandskyddskontroll efterlevs.