Besiktning - Imkanal 2012

Imkanal 2012 är en branschrekommendation som är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Branschrekommendationen kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och förenkla för beställaren att ställa relevanta krav på det färdiga imkanalssystemet

Mer information finns på www.imkanal.se