Besiktning

Vi har lång erfarenhet av besiktningar och konsultationer avseednde eldstäder och ventilation i Stor Stockholm. Många har drömmar och visioner om att installera eldstad i sin bostad. Andra planerar att ansluta en spisfläkt i köket, någon vill riva skorstenar för att bygga en vindsvåning.

Projekt stora som små, med vår hjälp får ni reda på om det är möjligt och vad som krävs för att det skall bli verklighet.
Vi erbjuder besiktningar på alla nivåer avseende värmeanläggningar, rökkanaler och ventilationssystem i enfamiljs och flerbostadshus som komplement för våra kunder med en långsiktig relation som mål.

För oss är det självklart att vi håller oss opartiska.
Det gör vi genom att inte sälja produkter som vi sedan ansvarar för att kontrollera samt att inte erbjuda reperationer av sådant som vi vid besiktningar har anmärkt på.

Vi har Er trygghet i focus, vilket borgar för en hög kvaltité och tillförlitlighet på våra besiktningsprottokoll / -utlåtanden.