•  

Vår kunskap & opartiskhet
Er trygghet

Sotare i StockholmAtt vi valde devisen ”Vår kunskap & opartiskhet, Er trygghet” föll sig för oss naturligt.

I över 35 år har vi genom vår sotning & brandskyddskontroll minskat risken för bränder i och kring Stockholm.
Med låg personalomsättning och kontinuerlig fortbildning samt nyrekrytering av välutbildad personal så bygger
vi hela tiden på vår kunskap.
För oss är det självklart att hålla oss opartiska genom att inte sälja produkter som vi sedan ansvarar för att kontrollera.
Vi erbjuder inte reparationer av sådant som vi vid besiktningar har anmärkt på.

Vi har Er trygghet i focus.

En regelbunden rengöring och kontroll av eldstäder ger inte bara en trygghet i säkerställd funktion, det medför även att de förbrukar mindre energi vilket också sparar på miljön. En ren miljö är ju dessutom en hälsosam miljö. Vi erbjuder besiktningar på alla nivåer avseende värmeanläggningar, rökkanaler och ventilationssystem i enfamiljs och flerbostadshus som komplement för våra kunder med en långsiktig relation som mål.

Välkommen att ta del av informationen här på vår hemsida. vid eventuella frågor, kontakta oss gärna.

- Mikael Andersson, skorstensfejarmästare (Sotare i Stockholm)